Kristel Vihalem

"Kvaliteet ei ole teguviis, vaid harjumus. " Aristoteles

Kristel Vihalem

+372 525 8536

Kes korvab korteri taastamise, kui ühistu paigaldab uusi torusid?

 Lugeja küsib:
"Ühistu vahetab kortermajas radiaatoreid ja vee- ning kanalisatsioonitorusid. Korteris on tehtud eelnevalt kapitaalremont. Tööde käigus lõhutakse nüüd seinad ja laed. Kes vastutab ja taastab remondieelse seinte ja lagede seisukorra?"

Vastab Andry Krass, jurist, Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, www.kvatro.ee:
"Olukorras, kus radiaatorite, vee- ja kanalisatsioonitorude näol on tegu kaasomandi esemega, tuleb juhinduda korteriomandiseaduse paragrahv 11 lõige 1 punktist 3, mis ütleb, et kahju tuleb Teile hüvitada.
Kuna antud olukorras on töö teostajaks korteriühistu, kes tegutseb korteriühistuseaduse alusel (mis on korteriomandiseaduse suhtes tõrjuv), siis suhtlemisel korteriühistuga võib abi olla ka Riigikohtu 13. veebruari 2012 lahendist nr 3-2-1-116-11, mille punktis 35 on Riigikohus märkinud, et minu poolt viidatud säte kehtib ka korteriühistu suhtes.
NB! Viimistluse taastamiskohustust ei teki, kui korteriomaniku poolt teostatud remondi käigus on torustikke korteriomaniku enda algatusel kinni ehitatud. Viimasel juhul võib vastupidi korteriühistu nõuda kulutuste hüvitamist, mis tal torustike avamisel tekivad."

Allikas: delfi.ee